In het nieuwe gebouw komen drie basisscholen en een kinderopvang. Dat zijn de basisscholen Graaf Jan, De Hobbitstee en DE Howiblo en KMN Kind & Co. Samen vormen zij Kindcentrum Montfoort

Het gebouw waar de scholen en opvang nu in zitten, het complex aan de Van Damstraat, is te oud geworden. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is nodig aan vervanging toe. Omdat meer ruimte nodig is dan op de locatie aan de Van Damstraat, bouwen we een nieuw complex aan de Parklaan in Montfoort. 

Zoals het er nu naar uit ziet, is de bouw van Kindcentrum in het najaar van 2023 klaar. Daarna start de aanleg van de buitenruimte: het schoolplein en de herinrichting van de Parklaan. De scholen en opvang verhuizen in het eerste kwartaal van 2024 naar het nieuwe gebouw.  

Het wordt een speels gebouw met verschillende hoogtes en ook op de gevel is van alles te zien. Zo heeft iedere school en de opvang een eigen uitstraling en zijn er bijvoorbeeld vlinders en bomen te zien op de muren. Op de pagina Over het gebouw vind je een mooie impressie van hoe het er straks uit zal zien. Of bekijk de pagina's van de verschillende scholen en opvang

Voor de drie basisscholen en kinderopvang is een gebouw nodig van 4.096 m2. Daarvoor is een bouwvlak nodig van ongeveer 2.458 m2. Ook moeten we schoolpleinen en fietsenstallingen aanleggen, daarvoor is minimaal 2.150 m2 nodig. Het gebouw wordt 2 bouwlagen hoog.

Een kindcentrum is een voorziening waarin organisaties zoals onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang zijn samengevoegd. Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar ze kunnen spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten.

Artist impressions: EGM architecten